Usługi

Kompleksowe usługi

Nasze biuro świadczy szeroki zakres usług dla firm – od jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej przez wszystkie rodzaje małych i średnich spółek po duże przedsiębiorstwa.

Naszą specjalnością jest obsługa księgowa firm transportowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Posiadamy certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, który użyczamy odpłatnie podmiotom chcącym rozpocząć działalność w tym zakresie.

W ramach stałej obsługi oferujemy usługi księgowe oraz obsługę kadrowo-płacową. Oprócz tego świadczymy usługi dla firm i osób fizycznych z zakresu doradztwa, pomocy w zakładaniu spółek i wirtualnego adresu.

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • reprezentowanie klienta w urzędach
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji do GUS

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • przygotowanie świadectw pracy
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Usługi doradcze

 • porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń

Obsługa spółek

 • zakładanie spółki z o.o. w 2 dni online za 1000 zł ze wszystkimi opłatami
 • zmiany w KRS
 • pomoc w likwidacji, upadłości spółek

Wirtualny adres

 • rejestracja firmy pod naszym adresem
 • obsługa korespondencji
 • adres korespondencyjny dla osób fizycznych

Pełna oferta na stronie gagatex.pl.

Cennik naszych usług

Zainteresowanych stałą lub jednorazową współpracą z naszym biurem zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. 0 604 571 932 lub w NOWEJ siedzibie firmy przy ul. Szańcowej 42 lok. 1.